• Santa Eulàlia de Ronçana
Logo de Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Eulàlia de Ronçana

938 44 80 25

Santa Eulàlia de Ronçana és un municipi de 14 km2 que es troba a l'extrem occidental de la comarca del Vallès Oriental , a la conca del riu Tenes, al curs mitjà d'aquest afluent del Besòs. Els turons, les valls i les petites planes són elements que caracteritzen la nostra geografia. Santa Eulàlia disposa també d'altres accidents geogràfics relacionats amb indrets del poble: hi trobem times , fondalades profundes i estretes com la de Can Maset, Can Just o Can Simple, hi trobem serres, planes ; però sobretot hi podem trobar torrents , es poden comptar fins a deu torrents. Tots ells porten aigües al riu Tenes que corre longitudinalment per la part oriental del poble. Santa Eulàlia no ha tingut mai un nucli urbà que permetés la seva localització, la seva silueta no es pot distingir des de lluny i no hi ha una única carretera que hi porti. Des d'antic la població a viscut dispersa, escampada entre planes, les serres i els torrents.Les Velles masies aïllades recollien i protegien als homes i les dones que hi vivien. Durant centenar d'anys , les persones es van identificar primer respecte la casa d'on eren fills, i després respecte la parròquia on hi celebraven els actes més importants de la seva vida.

Ctra. Sagrera, 3 ,
Santa Eulàlia de Ronçana / Barcelona